Izvođenje radova na održavanju javne rasvjete

Rok za predaju ponuda: 28.05.2015. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJEG LINKA

Tenderska dokumentacija - Održavanje javne rasvjete na teritoriji općine Gradačac