Dopunska hidrogeološka istraživanja izvorišta Domažić

Rok za predaju ponuda: 15.07.2015. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJEG LINKA

Prijedlog ugovora o izvođenju radova dopunskih hidrogeoloških istraživanja "Domažić"

Tenderska dokumentacija - Dopunska hidrogeološka istraživanja "Domažić"