Servisiranje motornih vozila od strane ovlaštenog servisera

Rok za predaju ponuda: 14.07.2015. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJEG LINKA

Tenderska dokumentacija - Servisiranje motornih vozila od strane ovlaštenog srvisera"