Nabavka ogreva - ugalj kocka

Rok za predaju ponuda: 22.07.2015. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJEG LINKA

Tenderska dokumentacija - Nabavka ogreva - ugalj kocka toplotne vrijednosti 18000 KJ/kg