Izvođenje radova na sanaciji klizišta ispod objekta džamije u MZ Novalići

Rok za predaju ponuda: 15.12.2015. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJEG LINKA

Tenderska dokumentacija - Izvođenje radova na sanaciji klizišta ispod objekta džamije u MZ Novalići