Izvođenje radova na regulaciji rijeke Gradašnice

Rok za predaju ponuda: 24.12.2015. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJEG LINKA

Izvođenje radova na regulaciji rijeke Gradašnice u dužini od cca 300 m - faza IV, općina Gradačac