A+ R A-

Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu

Rok za predaju ponuda: 12.05.2016. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJIH LINKOVA

Tenderska dokumentacija

Predmjeri radova

Skice

Dodatak uz predmjer

Obavještamo Vas da se rok za prijem ponuda pomjera na 12.05.2016. godine, do 12:00 sati. Otvaranje ponuda je dana 12.05.2016. godine u 12:30 sati u sali za sjednice općine Gradačac

Ispravka za obavještenje o nabavci

Termin plan