Izvođenje pripremnih radova na sanaciji mosta na Rajščanskoj rijeci

Rok za predaju ponuda: 03.08.2016. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJIH LINKOVA

Tenderska dokumentacija