Izmjene urbanističkog plana Gradačac 2020 - regulacioni plan CENTRA

Rok za predaju ponuda: 25.08.2016. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU I PRILOGE MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJIH LINKOVA

Tenderska dokumentacija

Prilog1 - Urbanistički plan - izmjene

Prilog2 - Zahtjev za djelimičnu izmjenu urbanističkog plana

Prilog3 - Regulacioni plan Centar urbanističko rješenje