Izgradnja javne rasvjete u 4 MZ općine Gradačac

Rok za predaju ponuda: 01.09.2016. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU I PRILOGE MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJIH LINKOVA

Tenderska dokumentacija