Izvođenje radova na završetku nedovršene zgrade u Potok Mahali

Rok za predaju ponuda: 28.09.2016. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU I PRILOGE MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJIH LINKOVA

Tenderska dokumentacija