Izvođenje radova na završetku zgrade A6

Tenderska dokumentacija:

Izvođenje radova na završetku neizgrađene/nedovršene zgrade A6 u ulici Ibrahima Kapetanovića - Potok mahala