A+ R A-

SAOPĆENJE ZA JAVNOST - javna rasprava

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove

Gradačac, 30.06.2021.godine

 

SAOPĆENJE   ZA   JAVNOST

Obavještava  se građanstvo da Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove upućuje:

J A V N I  P O Z I V  I  R A S P R A V A

Na temu: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac

      Poziva se  građanstvo da uzme aktivno učešće po pitanju Nacrta navedene Odluke, na način da svoje prijedloge, sugestije i primjedbe dostavi  u pisanoj formi na adresu Grada Gradačac – Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove (Odsjek za komunalne poslove) ili iznesu neposredno na javnoj raspravi koja će se održati 09.07.2021.god. u Skenderiji (sala za sjednice) sa početkom u 16:15h.

       Javni uvid u Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac može se obavitina web stranici općine Gradačac www.gradacac.ba na donjem linku

DOWNLOAD

Odluka zaključak i obrazac