O B A V J E Š T E NJ E

Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godine planirano je dodatnih 750.000,00 KM novčane podrške za ublažavanje posljedica suše u poljoprivredi u 2021. godini, te je Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog ovog Ministarstva donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu broj 02/1-11-14505-4/21 od 09.11.2021. godine kojim je za realizaciju Programa planirano ukupno 7.750.000,00 KM.

Ministar poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede je donio Pravilnik o dopuni Pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji ,istim su propisani načini i uslovi koje moraju ispuniti korisnici novčanih podrški.

Uz zahtjev za isplatu novčane podrške za ublažavanje posljedica suše u 2021. godini korisnik, odnosno otkupljivač – prerađivač (muzne krave) dostavlja Gradskoj službi kopiju rješenja o ostvarenom pravu na novčanu podršku u 2021. godini po modelu podrške proizvodnji za:

-proizvodnju kukuruza,

-proizvodnju krošnjastog voća,

-proizvodnju jagodičastog voća,

-muzne krave,

-proizvodnju pilećeg mesa,

-proizvodnju konzumnih jaja i

-košnice pčela - uzgoj pčelinjih zajednica.


Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik, odnosno otkupljivač – prerađivač (muzne krave) dostavlja Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije u roku od sedam dana od dana donošenja ovog Pravilnika, a najkasnije do 22.11.2021. godine.

Gradska služba za privredu, budžet i finansije rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 13.12.2021. godine.

Ministarstvo vrši provjeru dostavljenih rješenja i obrazaca i iste dostavlja Ministarstvu finansija na isplatu.

 

ZA DETALJNIJE  INFORMACIJE OBRATITI SE NA ŠALTERU BROJ 9 (ŠALTER SALA) ILI GRADSKOJ  SLUŽBU ZA PRIVEDU BUDŽET I FINANSIJE,  GRADAČAC