Potpisani ugovori za 10 porodica za stambeno zbrinjavanje na području grada Gradačac

U zgradi gradske uprave Gradačac potpisani su ugovori za stambeno zbrinjavanje 10 porodica s područja grada Gradačac. Radi se o Programu za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje u FBiH nakon razornih poplava i klizišta koja su se desila 2014 godine.

Naime Program za oporavak od poplava - stambeno zbrinjavanje predstavlja nastavak napora Evropske unije na ublažavanju posljedica katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Program ima za cilj da stambeno zbrine i ekonomski osnaži najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima. Vrijednost Programa je 15 miliona eura, a finansira ga Evropska unija u iznosu od 12.5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, Vladom Republike Srpske, UNDP u BiH i partnerskim općinama i gradovima. Program implementira UNDP u BiH zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International (HWI) i partnerskim općinama i gradovima. Program se implementira u 44 općine i grada u oba entiteta BiH.

Grad Gradačac je, shodno gore navedenom pozivu, uputio akt o iskazivanju interesa za učešće u ovom Programu  pogotovo zbog činjenice da su štete prouzrokovane poplavama i klizištima 2014.godine i danas itekako vidljive na terenu a uzgred da spomenemo štete od ove prirodne nesreće na našoj teritoriji procijenjene su na cca 30,3 miliona KM. 

Nadležni Gradski organi su kandidovali određen broj porodica koji su pretrpjele velike štete na stambenim objektima a nakon terenske verifikacije predstavnika UNDP-a, u skladu sa određenim kriterijima, odabrano je ukupno 10 porodica od kojih 7 za izgradnju a 3 za sanaciju stambenih objekata.

Grad Gradačac je u sklopu ovog projekta riješio imovinsko pravne poslove za sve korisnike ovog Programa kao i obezbijedio priključke za struju, vodu i kanalizaciju. Također je iz budžeta Grada Gradačac pomognuto osobama koje nisu bile u mogućnosti da samostalno finansijraju kupovinu zemljišta za izgradnju stambenih objekata.

Realizacija izgradnje i sanacije stambenih objekata očekuje se do kraja kalendarske godine.