A+ R A-

Asfaltirane nove dionice puteva u Gradačcu

Protekle sedmice završeni su radovi na asfaltiranju nekoliko lokalnih puteva na području grada Gradačac. U mjesnoj zajednici Međiđa Donja asfaltirana su dvije dionice u dužini od 486m dok je u mjesnoj zajednici Jelovče Selo završen lokalni put u dužini od 238m.

U mjesnoj zajednici Kerep asfaltirana je dionica glavnog puta od Kerepa prema Srnicama Donjim u dužini od 133m a sklopu rekonstrukcije lokalnih saobraćajnica koje su oštećene tokom izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže rekonstruisana je raskrsnica u naselju Fazlići.

U narednih nekoliko dana očekuje se asfaltiranje još nekoliko dionica koje se odnose na mjesne zajednice u Srnicama Donjim, Biberovo Polje, Mionica Centar ( Hećimi ), Vučkovci, Ledenice Donje i Ledenice Gornje.

U MZ Zelinja Donja asfaltiran je prilazni put i plato ispred ambulante a u toku su radovi i na izgradnji trotoara u mjesnoj zajednici Mionica Centar-Alibašići.

Završetkom projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija puteva „ izgradit će se ili rekonstruisati 39 putnih pravaca u 26 mjesnih zajednica na području grada Gradačac ukupne dužine 11.590,30 m.