A+ R A-

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OCD/NVO - JAVNE USTANOVE ZA 2021. GODINU

GRAD GRADAČAC
GRADONAČELNIK

Na osnovu člana 12. stav 3 Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (Službeni glasnik ", broj: 6/2018. i Prjedloga odluke o raspodjeli sredstava dostavljenog od strane Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih-neprofitnih organzacija i javnih ustanova za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Grada Gradačac  za 2021. godinu, po javnom pozivu od od 5.5.2021. godine, Gradonačelnik donosi:

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OCD/NVO - JAVNE USTANOVE ZA 2021. GODINU

REZULTATI - POTPUNO EVALUIRANI PROJEKTI
PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE IZ BUDŽETA GRADA GRADAČAC ZA 2021. GODINU
R.br. Naziv OCD Naziv projekta Osvojeni bodovi Komentari nakon evaulacije Odobrena sredstva
Oblast: 1. KULTURA - IZNOS ZA RASPODJELU - 33.000,00 KM
1 JU Javna biblioteka "Alija Isaković" Književna manifestacija "Kikićevi susreti" 92,8 Odobren 6.900,00
2 JU Javna biblioteka "Alija Isaković" "Dnevnik seobenog lica" 91,4 Odobren 3.900,00
3 Udruženje "Aer Centar Ankata" "Pozorište od značaja za TK-Grad Gradačac" 86,4 Odobren 3.533,50
4 JU Centar za kulturu "Ahmed Muratbegović" "Ljeto na Starom gradu" 85,6 Odobren 4.000,00
5 KUD "Zmaj od Bosne" ""9. smotra folklora" 79,4 Odobren 3.500,00
6 Udrženje "Kult" Gradačac "Rađanje pozorišta u Gradačcu" 79,4 Odobren 3.500,00
7 BZK "Preporod" "Preporodova škola crtanja i likovna kolonija zavičajnih slikara" 75,8 Odobren 2.700,00
8 OFK "Mionica 85" Tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija "Mionica nekad i sad" 74,4 Odobren 1.950,00
Obast 2 : MLADI - IZNOS ZA RASPODJELU - 5.000,00 KM
1 Udruženje "Kult" Gradačac Omladinski ljetni kamp "AktivKult 2021." 82,8 Odobren 3.500,00
2 Vijeće mladih Općine Gradačac "Put ka lokalnoj zajednici za mlade" 81 Odobren 1.500,00
  Oblast: 3. MANIFESTACIJE I SAJMOVI - IZNOS ZA RASPODJELU - 10.000,00 KM   
1 UŽ "Mreža žena veliko srce u BIH" "11 . Sajam organiski proizvođača Eko-Etno BiH 2021" 82,6 Odobren 3.500,00
2 Moto klub "Zmaj 1974" "22. Moto-susreti" 77,4 Odobren 4.000,00
3 OFK "Mionica 85" Turnir "Admir Zrnić -Zrno" 76,6 Odobren 1.200,00
4 Sportski tiplerski klub "Zmaj" KUP GRADA "Zmaj od Bosne" 71,2 Odobren 800,00
Oblast: 4. OSTALA UDRUŽENJA - IZNOS ZA RASPODJELU - 50.000,00 KM
1 Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" "Moje dijete je drugačije" 94 Odobren 6.992,34
2 Udružeje oboljelih od karcinoma dojke i dr. malignih oboljenja "Zmajice" "Osnaživnje za socijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju onkoloških bolesnika" 92,8 Odobren 7.000,00
3 Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja "Pipol" "Niste sami u svojoj tami" 91,2 Odobren 2.200,00
4 Ekološki pokret "EKO-ZELENI" Gradačac "Proširenje drvoreda i uređenje mobilijara u Gradačcu" 87 Odobren 7.000,00
5 Ronilački klub "Vidara" Eko-ronilačka akcija - "Vidara" 86 Odobren 1.900.00
6 Udruženje mladih "Futura" "Uljepšajmo našu sredinu" 83 Odobren 6.000,00
7 Moto klub "Zmaj 1974" "Dječiji osmjeh" 75,4 Odobren 2.200,00
DISKVALIFIKOVANI PROJEKTNI PRIJEDLOZI
Razlog diskvalifikacije: vrijeme trajanja projekta je kraće ili duže u odnosu na kriterije Javnog poziva; vrijednost budžeta je niža ili viša u odnosu na kriterije Javnog poziva; nema kontinuiteta u aktivnostima u implementaciji projektnog prijedloga; projektni prijedlog primljen nakon roka koji je definisan Javnim pozivom; projektni prijedlog je dostavljen u neadekvatnom formatu – pogrešan formular(i); nedostaje jedan ili nekoliko ključnih dokumenata (projektni prijedlog, logički okvir, budžet ili plan aktivnosti) usljed čega je nemoguće izvršiti evaluaciju; korisnici projekta i/ili mjesto implementacije projekta nisu u općini/opštini/gradu u kojem je objavljen Javni poziv. OCD nije dostavila ili nema važeću registraciju u skladu sa kriterijima Javnog poziva.
R.br. Naziv OCD Naziv projekta Komentari nakon evaluacije
1 Udruženje brigadira omladinskih radnih akcija Gradačac "Mladost za PET-35" Projektni prijedlog nije dostavljen u propisanoj formi - nepotpun
2 KUD "Gradacac" "Promocija kulture i tradicije Grada Gradačca" Projektni prijedlog nije dostavljen u propisanoj formi - nepotpun