A+ R A-

Na Kolegiju Gradskog vijeća Grada Gradačac zakazana 7. redovna sjednica

Na 9. sjednici Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac predsjednici klubova vijećnika razmatrali su i usvojili Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Kolegija Gradskog vijeća održane 14.06.2021. godine.

Koordinirane su i aktivnosti na zakazivanju 7. redovne sjednice Gradskog vijeća. Članovi Kolegija jednoglasno su usvojili prijedlog da se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac održi u četvrtak 22.07.2021. godine s početkom u 9.00 sati u Kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu.