A+ R A-

Uređeni novi parkinzi u ul. Titova u Gradačcu

Proteklih dana završeni su radovi na uređenju i izgradnji parking mjesta u ulici Titova. U sklopu ovih aktivnosti izgrađeno 19 novih parkirališta koja će doprinijeti boljoj organizaciji saobraćaja i parking mjesta između tri već postojeća objekta kolektivnog stanovanja. Vrijednost radova je oko 35.000 KM.

Uskoro bi trebalo početi i uređenje novog parking prostora iza zgrade Konzuma i Pošte. Realizacijom ovih projekata povećat će se broj parking mjesta u užem dijelu grada i uticat će na rješavanje problema nedostatka istih.