Potpisan ugovor o označavanju ulica i trgova nazivima i objekata brojevima na teritoriji grada Gradačac, I dio (naseljeno mjesto Gradačac)

Obavještavaju se građani grada Gradačac da je dana 17.11.2021.godine potpisan

 

Ugovor o označavanju ulica i trgova nazivima i objekata brojevima na teritoriji grada Gradačac, I dio (naseljeno mjesto Gradačac)

 

 i da će dana 01.12.2021.godine početi postavljanje tabli i pločica u svrhu označavanja ulica, trgova i objekata adresama i brojevima shodno "Odluci o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području Grada Gradačac", u užem urbanom dijelu grada (naseljeno mjesto Gradačac).

Postavljanje tabli i pločica i označavanje objekata adresnim brojevima na licu mjesta obavljat će Izvođač radova "EKE-PRINT" doo Gradačac, uz prisustvo predstavnika Grada Gradačac.

Kompletan projekat će se finansirati iz gradskog budžeta, tako da vlasnici objekata neće plaćati nikakve naknade.

Mole se građani za strpljenje i pozivaju da pruže maksimalnu saradnju Izvođaču, a sve u svrhu kvalitetnog izvršenja posla i formiranja kvalitetne baze podataka Adresnog registra.

 

                                                                                                              Gradonačelnik

                                                                                                        mr.sc.Edis Dervišagić