A+ R A-

Radni sastanak na temu zbrinjavanje otpada na području tri lokalne zajednice

Zbrinjavanje otpada za gradove Gradačac, Srebrenik i Gračanicu tema je radnog sastanka čiji je domaćin bio gradonačelnik Gradačca, Edis Dervišagić. Sastanku su pristustvovali ministar za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK, Zvjezdan Karadžin i menadžment Regionalne deponije „Eko-Sep“ Živinice.

Na sastanku je istaknuto da zbrinjavanje komunalnog otpada jeste jedan od većih izazova s kojim se susreću lokalne zajednice na području cijelog Tuzlanskog kantona i da je potrebno ovaj problem riješavati sistemski. Na području kantona za sada samo Tuzla ima sanitarnu deponiju u Moluhama, otpad iz ostalih opština i gradova TK odvoze uglavnom u RS, ali divlje deponije i dalje se mogu vidjeti na više lokacija. 

Trenutno je u izgradnji regionalna deponija “Eko-Sep” Grada Živinice, Općine Banovići i Općine Kladanj koja bi trebala biti otvorena sredinom sljedeće godine. Izgradnja centra za prikupljanje otpada ukupno će koštati 7,5 miliona, a za realizaciju navedenog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona eura kao zajam od Evropske banke, i oko 2,5 miliona eura grant sredstava koje je Evropska banka osigurala od svojih partnera čime će se omogućiti realizacija obje faze izgradnje deponije “Eko-Sep”.

Budući da ove tri lokalne zajednice nisu još adekvatno riješile odlaganje otpada, jedan od zaključaka ovog radnog sastanka jeste,  da Gradačac, Gračanica i Srebrenik iskazuju zajednički interes za odlaganjem otpada na Regionalnu deponiju u Višći.  Također je dogovoreno da  se upućuju zajedničko  pismo namjere prema Vladi TK i drugim potencijalnim donatorima kako  bi podržali izgradnju pretovarnih stanica koje su preduslov za buduće odlaganje otpada na deponiju.