A+ R A-

Novinari i Direkcija za evropske integracije u posjeti Gradačcu

Direkcija za europske integracije uz financijsku podršku Švedske realizira edukaciju za novinare o temi financijske pomoći EU. Cilj edukacije je upoznati novinare na jednostavan način s osnovnim informacijama o instrumentima pomoći EU koji stoje na raspolaganju BiH, te im dati konkretan primjer kroz odabrane projekte i to na način da polaznici edukacije čuju od samih korisnika iskustva i da vide rezultat/e tog projekta.

Kao primjer dobre prakse i primjer konkretnih i uspješno implementiranih projekata odabran je Grad Gradačac s projekat „Vodosnabdijevanje Gradačca“.

Novinarima projekat vodosnabdijevanja predstavili su gradonačelnik mr.sc Edis Dervišagić i Damir Okanović, šef projekta i direktor JP "Komunalac" dd Gradačac. Kroz ovaj projekat urađena je potpuna rekonstrukcija „Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, nova kanalizaciona mreža cca. 40 km, nova vodovodna mreža (južni dio Gradačca) cca. 100 km i rekonstrukcija cca. 40 km vodovodne mreže, zamjene azbest cementnih cijevi i cijevi nedovoljnog profila u užem dijelu grada. Vrijednost projekta je preko 30 miliona KM.

O posebnostima Investicijskog fonda za Zapadni Balkan –WBIF-a, finansijskog instrumenta kojim EU sa partnerima, između ostalog, podržava važne infrastrukturne projekte u BiH i regiji govorila je Sabina Dizdarević, koordinatorica  WBIF-a u DEI.

Kako bi vidjeli implementaciju na licu mjesta obišli su gradilišta rekonstrukcije vodovodne mreže gdje su u toku radovi zamjene azbestnih cijevi i cijevi nedovoljnog profila, te postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Grad Gradačac, sredstvima WBIF-a finansira rekonstrukciju vodovodne mreže, zamjenu azbest cementnih cijevi i cijevi nedovoljnog profila u užem dijelu grada.