A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 8. radne sjednice Općinskog vijeća održane 12.10.2017. godine

Armin Tokić

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da Općinska služba poduzme sve neophodne radnje za uređenje taksi stajališta u centru grada. Obzirom da je izgradnjom Trga Alija Izetbegovića taksi stajalište 02 „gradska kafana“ u zoni 1 izgubilo svoje postojanje nameće se potreba za određivanjem i izgradnjom novog taksi stajališta. Trenutno određeni broj taksi vozila pronalazi alternativu svog smještaja ispred samoposluge na trotoaru što nije adekvatna alternativna mogućnost a kamo li trajno rješenje. Potreba odrđeivanja taksi stajališta je vezana za zakonsku regulativu da svako taksi vozilo mora imati stalni razmještaj za područje određene općine kako bi moglo dobiti neophodnu dokumentaciju za registraciju vozila, odnosno nesmetan rad, kako od nadležne općinske službe tako i resornog ministarstva kantona. U Službenom glasniku Općine Gradačac broj 9/15 od 26.11.2015.g. objavljen je Pravilnik o načinu korištenja, radu i redu na taksi stajalištima te raspored taksi vozila na taksi stajalištima i kriteriji za red prvenstva o raspoređivanju taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Gradačac kojim su jasno definisane obaveze, kako korisnika taksi vozila tako i nadležne Općinske službe. Ovdje je naveden rok 31. oktobar da se Kantonalnom ministarstvu dostavi plan razmještaja i broj taksi stajališta za narednu godinu jer, u protivnom, Služba ne može izdavati rješenja za taksi  stajališta ako prethodno nije pribavila saglasnost na plan razmještaja taksi stajališta za tekuću godinu i ako ista nije propisno uredila i obilježila.          

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da Općinska služba poduzme sve neophodne radnje za izgradnju i uređenje autobuskih stajališta na području općine Gradačac. Posebno je primijetan nedostatak na autobuskom stajalištu u Svircu gdje nedostaju i klupe i nastrešica. Ovo autobusko stajalište uglavnom koriste učenici nižih razreda i starije i bolesne osobe zbog blizine Doma zdravlja Većina saobraćajnica na kojima se odvija autobusni saobraćaj je u kategoriji magistralnih i regionalnih cesta pa je potrebno usaglasiti te korake sa Direkcijom cesta TK i Direkcijom cesta Federacije.

Inicijativa upućena Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove: Da se u blizi OŠ „Safvet-beg Bašagić“ postavi zaštitna ograda između trotoara i saobraćajne trake. Za tu namjenu postoji ekonomski kod u Budžetu, samo bi trebalo odvojiti sredstva kako bi se poboljšala bezbijednost učenika ispred te škole.

 

Bahrudin Ahmetagić

Pitanje Općinskom načelniku: Obratili su mi se mještani MZ Okanovići da pitam Općinskog načelnika zašto nije ispoštovao svoje predizborno obećanje iz 2012. godine kada im je obećao da, ako on bude izabran za načelnika da će im riješiti problem vodosnabdijevanja. Prošlo je više od pet godina i, po tom pitanju, nije ništa uradio.

Odgovor:

U toku je potpisivanje ugovora i podugovora između Fedracije BiH i Općine Gradačac o realizaciji kreditnih sredstava EBRD-a za vodosnabdijavanje općine Gradačac. Očekuje se da će Parament Federacije BiH na narednoj sjednici ratifikovati ovaj sporazum i da će Općina Gradačac dobiti garancije za kreditno zaduženje za ovaj projekat. Izgradnja vodovoda u MZ Okanovići (Ledenice) vršit će se iz grant sredstava SIDA (1.400.000 €) koje su predviđene projektnim ugvorom između Fedracije BiH i EBRD-a.

Pitanje Općinskom načelniku: Zašto načelnik opstruira izgradnju tog vodovoda kada je sredstva za izgradnju obezbijedila Vlada TK u iznosu od 150.000 KM.

Sredstva Vlade TK-a iskorištena su za izradu projektne dokumentacije i pripremnih radova na ovom projektu.

Pitanje Općinskom načelniku: Zašto načelnik obmanjuje mještane MZ Okanovići i zašto su diskriminirani po ovom osnovu. Napominjem da su mještani zamolili da im se dostavi pisani odgovor.  

Ne radi se o obmani nego je realnost da Općina aktivno učestvuje u realizaciji ovog projekta. Podugovori i određene odluke su donesene za izgradnju ovog vodovoda i realizacija će započeti po pravosnažnosti međunarodnog ugovora i provođenja postupka javnih nabavki u što će se građani moći uvjeriti u prvoj polovini naredne godine.