A+ R A-

Budžet 2019

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i na osnovu člana 24. stav 3. Statuta Grada Gradačac («Službeni glasnik Grada Gradačac» broj 1/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac, na sjednici održanoj  15.10.2019. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA GRADA GRADAČAC

ZA 2019. GODINU

DOWNLOAD

Izmjene i dopune budžeta za 2019-u godinu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj   27.12.2018.   godine, donosi                                                                                                                                                                            

 

B U DŽ E T

OPĆINE  GRADAČAC  ZA  2019.GODINU

 

Download:


Budžet 2019 e