A+ R A-

Posjeta premijera FBiH Gradačcu

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić razgovarao je danas s gradonačelnikom Gradačca Edisom Dervišagićem o nekoliko projekata koji je...


Opširnije...

Ponovni javni oglas za prodaju nekretnina u vlasni...

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13 i 100/13 ), člana 7....


Opširnije...

Obavještenje za građane

                            Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE...


Opširnije...

Javni poziv i raspravu na temu: Nacrt Odluke o bez...

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove   Gradačac, 01.07.2022.godine                                                 SAOPĆENJE  ZA  JAVNOST            Obavještava se građanstvo da Gradska služba za urbanizam,...


Opširnije...

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za sufinansiranje javne na...

GRADONAČELNIK   Broj: 02-20-1559/22 Gradačac, 29.06.2022.godine   Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom...


Opširnije...
12345

Posljednje vijesti

Posjeta premijera FBiH Gradačcu

Posjeta premijera FBiH Gradačcu

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić razgovarao je danas...

Ponovni javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac

Ponovni javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gradačac

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima...

Obavještenje za građane

Obavještenje za građane

                   ...

Javni poziv i raspravu na temu: Nacrt Odluke o bezbijednosti...

Javni poziv i raspravu na temu: Nacrt Odluke o bezbijednosti...

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove   Gradačac, 01.07.2022.godine                                                 SAOPĆENJE ...

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA  za sufinansiranje javne nabavke mineralnih đubriva...

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za sufinansiranje javne nabavke mineralnih đubriva...

GRADONAČELNIK   Broj: 02-20-1559/22 Gradačac, 29.06.2022.godine   Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 6....

J A V N I   O G L...

J A V N I O G L...

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona...

Završeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Ledenicama Donjim

Završeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Ledenicama Donjim

Završeni su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu...

J A V N I   O G L...

J A V N I O G L...

Na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u...

JAVNI POZIV  za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju...

JAVNI POZIV za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju...

Na osnovu člana 7. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac...

Javni poziv za javnu raspravu po nacrtu Odluke o priznanjima...

Javni poziv za javnu raspravu po nacrtu Odluke o priznanjima...

GRADSKO VIJEĆE Komisija za priznanja i nazive Datum: 24.06.2022. godine   Na osnovu Zaključka...

Javni poziv za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva - 2022.godinu

Javni poziv za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva - 2022.godinu

GRADONAČELNIKZahtjev za prijavu i saglasnost za obradu podataka (http://www.gradacac.ba/naslovna/images/PDF/Zahtjev%20za%20prijavu%20i%20saglasnost%20za%20obradu%20podataka.docx)

Odluka o raspodjeli sredstava za OCD/NVO - Javne ustanove za...

Odluka o raspodjeli sredstava za OCD/NVO - Javne ustanove za...

Na osnovu člana 12. stav 3 Odluke o načinu odabira...