A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 11. radne sjednice Općinskog vijeća održane 01.02.2018. godine

Predsjednik Kluba vijećnika RDS-a Hajrudin Mehanović

Inicijativa: Naveo je da mu je prije nekoliko dana dolazio Raif ef. Huskić sa jednom inicijativom za koju nije znao da je pokrenuta na ovom Vijeću. Radi se o inicijativi, koju treba da obradi Komisija za priznanja i nazive a riječe je o tome da se jednoj od naših gradskih ulica dadne ime po rahmetli prof. Mustafi Imamoviću. Ta inicijativa je davno podnesena i ništa nije urađeno po tom pitanju. Svjesni smo da u Gradačcu imamo ulicu Hasan Kikić, OŠ “Hasan Kikić”, MSŠ “Hasan Kikić”, a nemamo ni jednu ulicu, po stavu naučnih krugova, po najvećem velikanu našeg doba iz Gradačca a to je rahmetli prof. Mustafa Imamović. Ukoliko nadležna Komisija ne želi da se bavi ovim pitanjem, delegira ovo pitanje prema nekoj od službi u Općini Gradačac da za narednu sjednicu pripreme nacrt Odluke. Koliko zna rahmetli Mustafa Imamović je iz ulice kja se zove Kadić Mahala. Ulica u centru grada se zove Hasan Kikić. Mišljenja je da ne treba davati nazive, dva, tri puta po istim ljudima a da neki drugi velikani ovog vremena ne budu adekvatno spomenuti.

Odgovor:

Inicijativa je proslijeđena Komisiji za priznanja I nazive koja je nadležna za postupanje po istoj. Napominjemo da je u pripremi izrada I kandidovanje prema Općinksom vijeću Odluke o nazivima ulica I trgova I dodjele brojeva stanovima. Pored Vaše upućeno je jeoš nekoliko inicijativa za dodjelu ili zamjenu naziva ulica. Komisija će sve navedene inicijative razmotriti I predložiti Odluku na nekoj od narednih sjednica Općinskog vijeća.