A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 3. radna sjednica - 07.02.2013. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Šta je urađeno po pitanju snacije ulice Esada Taslidžića (makadamska ulica) koja se proteže od restorana 1&5 prema Šehitlucima u dužini od 700m?


Inicijator:

vijećnik Hikmet Huseinbašić


Odgovor:
Služba je u proteklom periodu izvršila sanaciju ovog puta sa 18 kubika rizle.
Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Grupa pitanja, inicijativa u svezi sa stipendijama općine Gradačac

 

Inicijatori:

vijećnik Jusuf Prljača, vijećnik Enir Šakić, vijećnik Samir Spahić

 

Odgovor:

Isplata stipendija općine Gradačac za školsku 2011/12. godinu učenicima i studentima iz sredstava općinskog Budžeta ZA 2012. odvijala se sporom dinamikom, što nije bila praksa u prethodnim godinama. Razlog za takvu dinamiku isplate bio je nedovoljan priliv sredstava u općinski Budžet tako da je isplata preostalih stipendija prenesena kao neisplaćena obaveza u 2013. godinu i svim korisnicima prava biće isplaćene stipendije prema iznosima iz Ugovora.

Iz razloga što još uvijek traje isplata stipendija za prethodnu školsku godinu nisu pokrenute aktivnosti na provođenju procedure za dodjelu stipendija za školsku 2012/13. godinu.

Nakon usvajanja Budžeta općine Gradačac za 2013. godinu biće precizirane mogućnosti za pokretanje procedure donošenja nove odluke o uslovima dodjele stipendija, a takođe i procijeniti mogućnosti dodjeljivanja stipendija kako za 2012/13. tako i za 2013/14. školsku godinu.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Inicijativa da nadležna općinska služba riješi kvar na uličnoj rasvjeti u MZ Mionica I pored kuće Hećimović Sifeta.

 

Inicijator:

vijećnik Enir Šakić

 

Odgovor:

Nadležna Služba općine Gradačac blagovremeno je reagovala kod izvođača radova na otklanjanju kvara na uličnoj rasvjeti u MZ-i Mionica I pored kuće Hećimović Sifeta.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li Općina ima ugovor sa izvođačem radova na izgradnji i održavanju javne rasvjete?

Konkretno, u MZ Zelinja Donja ima najmanje 20 stubova koji zbog naginjanja ugrožavaju prolaznike.

 

Ko je dužan da vrati stubove u prvobitno stanje?

 

Zašto se izvođač radova treba čekati po 30 dana da zamijeni sijalice koje nisu u funkciji?

 

 

Inicijator:

vijećnik Samir Spahić

 

Odgovor:

Općinska služba je blagovremeno reagovala te je sa dosadašnjim izvođačem radova, D.O.O "NETZ" Gradačac u MZi Zelinja Donja otklonila kvarove na 19 stubova koji su bili nagnuti, te je iste vratila u prvobitni odgovarajući položaj. Pomenuti izvođač radova, jednim dijelom zbog vremenskih prilika a drugim zbog velikog broja prijalvjneih kvarova nije bio u mogućnosti, da po nalogu interveniše u roku od 48 sati, pa je to jedan od razloga, zašto se dugo čeka na otklanjanje prijavljenog kvara. Po usvajanju budžeta sačinit će se novi ugovor za 2013.godinu sa izvođačem radova na izgradnji i održavanju javne rasvjete.