A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 19. radna sjednica - 29.10.2014. godine

Pitanje, prijedlog inicijativa:

Zašto je obustavljena izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Biberovo Polje gdje se radovi ne izvode već tri mjeseca a isti nisu završeni? Općina Gradačac je investitor a potpisnik ugovora je Općinski načelnik.

 Inicijator: Elvedin Hrnčić

 Odgovor: ---

 Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

Zašto nije rađeno redovno održavanje puteva u ugovorenom obimu? To pitanje sam postavio i prilikom razmatranja Izvještaja o realizaciji Budžeta. Realizovano je samo 50 % ugovora a imamo katastrofalno stanje na putevima. U Odluci o sanaciji i održavanju lokalnih puteva se kaže da će popravka, sanacija i obnova putnih komunikacija na općini Gradačac oštećenih vremenskim nepogodama biti vršena u skladu sa Programom koji će utvrditi Općinski štab civilne zaštite. Dok Općinski štab utvrdi Program, 15. novembra stupa na snagu zimsko održavanje puteva, tako da izgleda ove godine neće biti ništa od tog održavanja.

 Inicijator: Elvedin Hrnčić

 Odgovor: ---

 Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

Tražim da se na ulazu u Mjesnu zajednicu Biberovo Polje sanira dio puta koji je oštećen u majskim poplavama.

 Inicijator: Elvedin Hrnčić

 Odgovor: ---

 Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

Na ulazu u OŠ «Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak» u Srnicama Donjim postavi limeni krov pošto postojeći ravni krov prokišnjava. Ta investicija bi koštala cca 1.000 KM i smatram da je moguće iznaći ta sredstva.

Inicijator: Elvedin Hrnčić

Odgovor: ---

Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

Da se u Mjesnoj zajednici Biberovo Polje izvrši regulacija riječnog korita s obzirom da rijeka često plavi poljoprivredno zemljište i pričinjava velike štete na poljoprivrednim usjevima pa je potrebno izvršiti regulaciju iste.

 Inicijator: Elvedin Hrnčić

 Odgovor: ---

Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća sam postavio pitanje kada ću dobiti odgovore na prethodno postavljena pitanja. Podsjećam da su vijećnici na proteklim sjednicama tražili da se dostave odgovori na pitanja postavljena na prethodnim sjednicama. Dobio sam odgovor sekretara organa uprave gdje je navedena procedura šta on uradi po tom dijelu posla, iznese na načelništvu, ukaže na obavezu službi da dostave odgovore na pitanja. Međutim, odgovori ne budu dostavljeni vijećnicima.

Koji je mehanizam da se konačno dobiju odgovori na postavljena pitanja? Ako neće odgovarati na pitanja onda vijećnici trebaju biti upoznati s tim i onda i neću postavljati pitanja. Smatram da to nije korektno i neću da prihvatim odgovor koji govori samo o proceduri šta je potrebno tehnički uraditi nakon toga što vijećnik postavi pitanje.

Tražim da se Vijeće izjasni o tome hoće li načelnik i službe odgovarati na pitanja ili,  u protivnom, više i neću postavljati pitanja u ovom mandatu.    

Inicijator: Jusuf Prljača

Odgovor: ---

Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

Zamolio bih nadležnu općinsku službu da izvrši dodatni pritisak na političke subjekte da se poskidaju predizborne plakate na području cijele općine. Smatram da politički subjekti imaju obavezu da poskidaju te plakate u zadatom roku.

Inicijator: Mersed Šaldić

Odgovor: ---

Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

Nadležnu općinsku službu pitam šta se dešava sa servisiranjem javne rasvjete? Imamo li firmu koja servisira javnu rasvjetu i da li ona nešto radi ili ne radi? I radi li parcijalno ili nikako? Postoji li ugovor i mogućnost da se taj ugovor raskine ako oni ne rade?

Evidentno je da to ne funkcioniše.

Inicijator: Mersed Šaldić

Odgovor: ---

Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

Da se pod hitno pristupi sanaciji makadamskih putnih pravaca na dionici Hasanbašići – Rijeka sa odvojkom prema Mehinovićima i Okićima. Radi se o pretežno siromašnom stanovništvu koji su pogođeni majskim poplavama i nemaju mogućnost normalnog pristupa svojim kućama. Zatim putni pravac Gornji Lukavac – Mejremići, te sokak prema kućama Medinić Silvia i porodicama Bajramović, Mujčinović i td. Radi se o pretežno siromašnom stanovništvu koje u ranijim godinama nije imalo mogućnost da se iseli pored nekog glavnog putnog pravca a nisu u mogućnosti da sami održavaju te puteve a kroz Program koji je usvojilo Općinsko vijeće oni su obuhvaćeni tim Programom za sanaciju i održavanje. Zahtijevam da nadležna općinska služba, čim se steknu uslovi, pristupi sanaciji tih makadamskih puteva.

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

U Mjesnoj zajednici Bukva u ul. Branilaca grada evidentan je problem kretanja pješaka zbog kanalizacije i oborinskih voda koji su uništili dio puta kojim se kreću pješaci. Na tom dijelu skoro je u potpunosti uništen trotoar. Podnosim inicijativu da se ul. Branilaca grada u što skorije vrijeme asfaltira, odnosno da se izgradi trotoar za kretanje pješaka koji je neophodan jer iz dana u dan imamo problem mimoilaženja vozila i nemogućnosti da, zbog izgradnje stepenika na ulici, da nemamo pješačke staze. Radi se o dionici puta od Vatrogasnog doma do Bagdala. Zahtijevam da rekonstrukcija tog puta uđe u Plan rekonstrukcije za naredni period.

Inicijator: Edin Alić

Odgovor: ---

Pitanje Pitanje, prijedlog inicijativa:

Da se u Mjesnoj zajednici Bukva na području Bagdala izgradi sportski poligon. Maloljetna djeca se gore igraju u blizini dalekovoda. Neophodno je da Općina gore kupi  dulum, dva zemljišta, da izvrši zamjenu ili dodijeli i da se izgradi bar travnati teren dok se ne asfaltira ta površina. Sada se omladina okuplja na privatnom posjedu iznad rezervoara na Bagdalama. Usljed jednog slučaja, zbog nasmotrenosti, zamalo nije smrtno stradao jedan dječak. 

Inicijator: Edin Alić

Odgovor: ---