A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 21. radna sjednice - 26.12.2014. godine

Pitanje, prijedlog inicijativa:

Na sugestiju vlasnika ugostiteljskih objekata, caffe barova: City Caffe, Imperijal, Wien i Bambi podnosim inicijativu prema Općinskom načelniku, Općinskoj službi za urbanizam, investicije i komunalne poslove, te Općinskoj službi za privredu, budžet i finansije za izmjenu Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima (Sl. glasnik općine Gradačac 10/2008).

Zahtjev se odnosi na izmjenu člana 14. Odluke u kome se kaže: «Radno vrijeme ugostiteljskih objekata koji se nalaze u sklopu stambeno-poslovnih objekata, završava se najkasnije u 22 sata, a petkom, subotom i nedjeljom u 23 sata».

Predlažemo da se navedeni član 14. Odluke mijenja i da umjesto broja «22» stoji broj «23», a umjesto broja «23» broj «24».

U obrazloženju je naveo da su u članu 13. gore navedene Odluke definiše kako slijedi: «U objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost određuje se završetak radnog vremena najkasnije do 23 sata, izuzev petka, subote i nedjelje kada može trajati do 24 sata».

U članu 14., kako je gore navedeno, radno vrijeme ugostiteljskih objekata koji se nalaze u sklopu stambeno-poslovnih objekata je kraće za jedan sat.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima (Sl. glasnik općine Gradačac 2/2009), članom 7. iste se mijenja član 13. Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima i radno vrijeme se produžava za pola sata ugostiteljskim objektima koji se ne nalaze u sklopu stambeno-poslovnih objekata, a onim ugostiteljskim objektima koji se nalaze u sklopu stambeno-poslovnih objekata radno vrijeme se ne produžava.

Imajući u vidu odredbe navedene Odluke i Odluke o izmjenama i dopunama iste, dužina radnog vremena ugostiteljskih objekata koji se nalaze u sklopu stambeno-poslovnih objekata je za 1,30 (sat i po) kraća od dužine radnog vremena ugostiteljskih objekata koji se ne nalaze u sklopu stambeno-poslovnih objekata.

Sve to dovodi u neravnopravan položaj vlasnike ugostiteljskih objekata koji se nalaze u sklopu stambeno-poslovnih objekata i dovodi u pitanje lojalnu tržišnu utakmicu kao osnovni postulat demokratskog društva, a pogotovo imajući u vidu da se i ugostiteljski objekti u sklopu stambeno-poslovnih objekata i oni van tih objekata nalaze u neposrednoj blizini, često i jedni pored drugih, ili samo preko puta, tako da to nikako ne može uticati na smanjenu jačinu buke drugih u odnosu na prve i njen manji uticaj na stanare u objektu u kojem se nalazi ugostiteljski objekat.

Napominjem da zahtjev nije u koliziji sa pravnim aktima koji su navedeni u Preambuli Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.

Inicijator: Bahrudin Ahmetagić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog inicijativa:

Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja je na svojoj 20. sjednici razmatrala Informaciju o stanju boračko-invalidske zaštite. Tom prilikom je Komisija usvojila Zaključak da se na Općinskom vijeću donese obavezujuća Odluka da se prilikom raspisivanja konkursa za prijem uposlenika u svim javnim ustanovama i javnim preduzećima, čiji je osnivač Općina Gradačac, ugrade odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca i Pravilnika za zapošljavanje pripadnika boračke populacije.

U ime Komisije, tražim da za jednu od narednih sjednica, nadležna Općinska služba pripremi ovu Odluku i istu predloži Općinskom vijeću na razmatranje.

Inicijator: Atif Imširović

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog inicijativa:

Da se izdvoje sredstva iz Budžeta za izradu projektne dokumentacije i da nadležne odgovarajuće službe pokrenu proceduru prema kantonalnim službama kako bi se pokrenuo projekat izgradnje trotoara u Mjesnoj zajednici Kerep, a uz regionalni put. Naime, put je jako frekventan a škola je na drugom kraju te djeca svakodnevno pješače. Te izgradnja ograde na mostu, na istom putu.

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---