A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 25. radna sjednice - 30.04.2015. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Da se što prije pristupi sanaciji puteva sa makadamskom podlogom na relaciji Bajramovići-Čuste- Toke, Hasanbašići-Rijeka i Betarojće brdo-Mejremići-Svirac.

 

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Zašto Općina nije raspisala javni poziv za dodjelu pomoći poljoprivrednim proizvođačima u sjemenskom materijalu, hrani i plastenicima. Na osnovu kojih kriterija je izvršena raspodjela. Tražim da se općinskim vijećnicima dostave spiskovi svih korisnika koji su dobili pomoć.

Inicijator:  Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

 

Koliko je finansijskih sredstava u prethodnoj godini za reprezentaciju potrošio presjedavajući Općinskog vijeća gosp. Nedžad Šećić, dok je bio na funkciji?Koliko je sradstava potrošio njegov nasljednik Enir Šakić? Koliko je sradstava u svrhu reprezentacije potrošio zamjenik predsjedavajućeg Alija Kavazović, kojim povodom i u koje svrhe?

Inicijator:  Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Da se izvrši posipanje i uređenje puta koji povezuje ulicu Esada Taslidžića sa ulicom Josipa Šibera koja se nalazi na potezu od Doma zdravlja do restorana 1+5.

Podsjetio je da je vijećnik Hikmet Huseinbašić ranije podnio inicijativu da se taj put asfaltira i da se očekuje odgovor nadležne službe i po toj inicijativi. Pojasnio je da je sada taj put neuređen i da se koristi kao pješačka staza koja je neuslovna usljed djelovanja oborinskih voda i td. a da bi njegovim uređenjem on mogao da se koristi i kao saobraćajnica što bi bilo u interesu građana.

Inicijator: Alić Edin

Odgovor: ---