A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 26. radna sjednice - 28.05.2015. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Zašto i poslije više od dvije godine od kada sam za ovom govornicom tražio da se vijećnicima dostavi popis općinske imovine isti nikada nije dostavio? Je li dvije godine bilo malo vremena da bi se to ustanovilo ili uposlenici u Općini i ne znaju kakvom imovinom raspolaže Općina Gradačac?

Inicijator: Elvedin Hrnčić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Zašto je predsjedavajući Općinskog vijeća prekinuo 26. radnu sjednicu Općinskog vijeća bez izjašnjavanja vijećnika o prekidu? Koji ej bio razlog prekidanja sjednice? Podsjećam da u članu 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća stoji da se sjednica može prekinuti samo ako nije moguće održati red u sali. Za sve ostalo je nadležno Općinsko vijeće, i o prekidu i o nastavku sjednice.

Inicijator:  Elvedin Hrnčić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Obzirom da postoje razne špekulacije odnosno nagađanja o tome kakav je budući status izbjegličkog naselja «Diren» zamolio bih nadležnu službu da javnosti, odnosno Vijeću, dostavi informaciju kakvi se radovi izvode na pomenutom izbjegličkom naselju, odnosno da li se pomenuti objekti ruše a planira, odnosno izvode radovi na izgradnji novih objekata? Dakle, interesuje nas da li će u perspektivi doći do gašenja ovog izbjegličkog naselja ili će ono, uz izgradnju nekih novih objekata, a rušenjem postojećih, dobiti neku drugu namjenu?

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Nažalost u posljednje vrijeme smo svjedoci čestih udesa na putnoj komunikaciji Kerep-Vučkovci koji za posljedicu imaju totalnu blokadu saobraćaja na ovoj dionici. Naravno, svi bi mi željeli da se ovakve situacije u perspektivi ne dešavaju ali nam je isto tako jasno da će se u budućnosti dešavati u manjoj ili većoj mjeri.

Inicijator:  Mersed Šaldić

Odgovor: ---

Kako bi se izbjegao prometni kaos zbog eventualnih udesa apelujem na Općinskog načelnika, odnosno nadležnu službu da razmotre mogućnost sanacije alternativne dionice puta od naselja Fazlići u Kerepu do centra Srnica Donjih. Naime, svi znamo da se ovom dionicom aktivno saobraćalo za vrijeme rata i da, uz neka minimalna ulaganja, ova dionica i danas može poslužiti kao kvalitetna alternativa.

Najzahtjevnija investicija na ovoj putnoj komunikaciji jeste izgradnja mosta na Maloj Tinji, ali ukoliko se kroz određene fondove može aplicirati za sredstva sa viših nivoa i ovaj problem bi na neki način bio rješiv.

Inicijator:  Mersed Šaldić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Pošto je za narednu sjednicu Općinskog vijeća predviđeno razmatranje izvještaja o radu javnih preduzeća postavljam pitanje dokle se stiglo sa zbrinjavanjem pasa lutalica na području općine Gradačac s obzirom da znam da su budžetom općine predviđena određena sredstva koja su trebala biti uplaćena JP Veterinarska stanica Gradačac. S obzirom da su se desile određene štete na poljoprivrednim gazdinstvima vezano za perad, ovce i td. tražim podrobniju informaciju po tom pitanju. Neki dan se desio napad pasa lutalica i na odrasle osobe. Smatram da bi trebalo preventivno djelovati kako u narednom periodu ne bi imali određene žrtve.

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Na prethodnoj sjednici sam postavio pitanje koliko budžetskih sredstava su u proteklom periodu potrošili predsjedavajući Općinskog vijeća, zatim drugi predsjedavajući Općinskog vijeća po preuzimanju mandata te dopredsjedavajući Općinskog vijeća, i u koje svrhe. Nisam dobio taj odgovor. Radi javnosti želim odgovor u pisanoj formi i da se odgovor dostavi svim vijećnicima kako bi i Vijeće i javnost bili upoznati sa tim stvarima.

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Vijećnik Hrnčić je naglasio da je došlo do neopravdanog prekidanja sjednice Vijeća od strane predsjedavajućeg. Prije prekida te sjednice sam tražio repliku na tumačenje Poslovnika od strane vijećnika Beširovića gdje je rekao da je 16 ruku 16 ruku. Imam primjedbu na način vođenja sjednice od strane predsjedavajućeg i sekretara. Podsjećam da Poslovnik o radu Općinskog vijeća vrijedi za sve. Dok god je on važeći odnosi se na sve i svima valja postupati po njemu. Ne može se cenzurisati ničiji govor ali treba skrenuti pažnju na neke diskusije i dobacivanja. Ako 16 ruku može izglasat sve onda nama ne traba ni Poslovnik, ne moraju se poštovati pauze i td.

Inicijator:Jusuf Prljača

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Mahmutspahić Mirsada iz Tuzle obratila se predsjedavajućem Općinskog vijeća za dodjelu novčanih sradstava za adaptaciju-saniranje kuće Muftića koja se nalazi u Svircu. Ista se i pismeno obraćala za pomoć, ali do sada ništa nije urađeno.

Inicijator: Edin Hećimović

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

 

Inicijativa je usmjerena za dodjelu novčanih sredstava za izvršenu sanaciju klizišta u neposrednoj blizini stambenog objekta Džombić Sejfudina koji se pismeno obratio predsjedavajućem Općinskog vijeća. Isti e po stručnom mišljenju i nadzoru dr. sci Miralema Mulaća, dipl. ing. geologije izvršio sanaciju klizišta koje se nalazi u blizini njegovog stambenog objekta sa ugradnjom gabiona, za što je sam obezbijedio sredstva u iznosu od 3.600 KM. Ukupni troškovi izvođenja radova su u iznosu od 12.100 KM od čega je uplatio 2.700 KM.

 

U prvom krugu javnog poziva za dodjelu sredstava za sanaciju klizišta odobreno mu je 3.860 KM od čega mu je uplaćeno 2.700 KM. Ostao mu je neizmireni dug prema izvođaču u iznosu od 8.240 KM, koji nije u mogućnosti izmiriti kao penzioner sa malignim oboljenjem. Moli da se ovaj problem riješi.

Inicijator: Edin Hećimović

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

 

Iniciram izmjenu prečišćenog  teksta Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac član 65. gdje stoji: «Predsjednik kluba vijećnika ima pravo da traži po pojedinim pitanjima pauzu od najduže 15 minuta», da se «15 minuta» mijenja i da stoji «5 minuta». «Ukoliko se pauza traži duže od 15 minuta» da se mijenja i da glasi «duže od 5 minuta». U nastavku stoji: »…predsjedavajući ovaj prijedlog stavlja na glasanje o čemu se vijećnici izjašnjavaju većinom glasova». 

Inicijator: Enir Šakić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Mjesna zajednica Škorići je izgradila džamiju prije 18 godina vlastitim sredstvima i uz pomoć donatora. Za završetak radova nedostaje ograda oko džamije za koju je neophodno izdvojiti oko 14.000 KM. Mjesna zajednica nema vlastitih prihoda i sve investicije je nužna finansirati sredstvima građana. U ime Mjesne zajednice tražim od Općinskog načelnika i Općinske službe za privredu, budžet i finansije da za Mjesnu zajednicu Škorići izdvoje sredstva od 5.000 KM za izgradnju ograde kako bi mještani Škorića mogli sabrati ostali dio sredstava.

Inicijator: Nedžad Škorić

Odgovor: ---