A+ R A-

OPĆINU GRADAČAC ZAHVATIO OLUJNO NEVRIJEME PRAĆENO GRADOM

Dana 25.06.2014. godine oko 16,30 časova općinu Gradačac zahvatilo je jako olujno nevrijeme praćeno grádom koje je nanijelo velike štete u oblasti poljoprivrede kao i na većem broju stambenih objekata.

Zbog navedenog dana 26.06.2014.godine, održana je Vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj su prezentovani preliminarni izvještaji o štetama od ove prirodne nesreće. Na osnovu navedenih izvještaja i preliminarnoj procjeni štete od cca 2,5-3 miliona KM Općinski štab civilne zaštite usvojio je prijedlog koji je upućen Općinskom načelniku da donese odluku o proglašenju prirodne nesreće.

Na osnovu prijedloga Štaba Općinski načelnik je donio Odluku o proglašenju prirodne nesreće od gráda i olujnog vjetra.

U daljim aktivnostima izvršit će se aktiviranje Općinske komisije za procjenu šteta koja će provesti neophodne aktivnosti kako bi izvršila detaljnu procjenu šteta od ove prirodne nesreće.