A+ R A-

Poziv za prijavu u biračke odbore ili akreditiranje posmatrača

Pozivaju se zainteresovani građani za prijavu u biračke odbore ili akreditiranje posmatrača za izbore u mjesnim zajednicama općine Gradačac, koji će se održati dana: 29. novembra 2015. godine.

Za birački odbor može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- najmanje SSS
- prebivalište na području mjesne zajednice za koju se vrše izbori
- izborno iskustvo

Prijave se mogu izvršiti zaključno sa 23.11.2015. godine u prostorijama općine Gradačac, kancelarija broj 18. u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, ili predajom popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu:

OBRAZAC ZA PRIJAVU U BIRAČKI ODBOR

ZAHTJEV ZA AKREDITIRANJE POSMATRAČA

PRAVILA PONAŠANJA I IZJAVA O POŠTIVANJU TAJNOSTI