A+ R A-

GRADSKA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I INSPEKCIJSKI NADZOR

Pomoćnik gradonačelnika:
Duraković Šefik
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
a)Odsjek za opću upravu:
Šef Odsjeka:
Turbić Emina
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
b) Odsjek za inspekcijske poslove:
Šef odsjeka:
Hadžimuhamedović Enes
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pomoćnik Općinskog načelnika za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i organizira vršenje svih poslova iz djelokruga rada Službe,

2) raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova,

3) osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe,

4) vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera,

5) izvršava poslove po nalogu gradonačelnika i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem gradonačelnika,

6) vrši analizu izvještaja i informacija i drugih stručnih analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe,

7) prikuplja, sređuje i obrađuje podatke iz djelokruga rada Službe i informiše javnost o radu Službe, stanju u oblastima i mjerama koje se poduzimaju,

8) po potrebi obavlja poslove svečanog zaključenja braka,

9) za izvršavanje poslova neposredno odgovara gradonačelniku.

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU

U okviru Odsjeka vrše se sljedeći poslovi:

1. Izvršavanja zakona, podzakonskih propisa i propisa koje donosi Gradsko vijeće iz oblasti lokalne samouprave Grada, drugih propisa i općih akata iz oblasti građanskih stanja i drugih oblasti za koje je Odsjek nadležan, pripremanje i preduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja ovih poslova,

2. Davanja stručnih mišljenja u prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih akata iz oblasti koje su u djelokrugu Službe i Odsjeka,

3. Vodenje matičnih knjiga i jedinstvenog matičnog registra, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i  uvjerenja o činjenicama upisanim umatične knjige i druge poslove vezane za matične knjige u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama,

4. Vrši poslove upravnog rješavanja i poslove vođenja evidencija o građanskim stanjima građana i evidencije državljanstva BiH i FBiH,

5. iz nadležnosti općinskog organa uprave vezano za uspostavu i održavanje Registra matičnih podataka,   

6. Prijem zahtjeva za zaključivanje braka i provođenje procedure propisane Porodičnim zakonom,

7. Vođenje postupka za priznavanja očinstva u skladu sa zakonom,

8. Obavlja poslove iz nadležnosti organa uprave vezane za opći birački spisak,

9. Organizuje rad Centra za pružanje usluga građanima, odnosno poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive,

10. Vrši poslove vezane za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama,

11. Organizovanja i planiranja informacionog sistema, predlaganje mjera daljeg razvoja informacionog sistema, praćenja razvoja informatičke opreme i predlaganje primjenu iste.

ODSJEK ZA INSPEKCIJE

U okviru Odsjeka vrše se poslovi inspekcijskog nadzora u oblastima:

1. komunalnih poslova,

2. urbanističko-građevinskih poslova,

3. sanitarnih poslova.

4. primjena propisa iz nadležnosti nadzora u saobraćaju,

5. sastavlja i izdaje prekršajne naloge prema važećim propisima

Pomoćnik općinskog načelnika:
Duraković Šefik

sefik.durakovic@gradacac.ba
a)Odsjek za opću upravu:
Šef Odsjeka:
Turbić Emina
emina.turbic@gradacac.ba
b) Odsjek za inspekcijske poslove:
Šef odsjeka:
----
inspekcije@gradacac.ba

OPŠIRNIJE