A+ R A-

Izvršena primopredaja deminiranog terena

Juče 27.04.2015. godine ( PONEDELJAK ) sa početkom u 13,00 časova izvršena  primopredaja očišćene površine na području općine Gradačac zadatak:  

„ Avramovina – Gajevi 4 “, ID: 13694, površine 13.744,41 m2 .

Deminiranje izvodila Humanitarna organizacija za razminiranje „ PRO - VITA “ MOSTAR.

Primopredaji prisustvovali predstavnici RU MAC-a Tuzla i Služe CZ Gradačac.

Na zadatku pronađena sljedeća MeS-a i to:

  1. Pješadijska mina antimagnetna – 3 …………….. 16 kom,
  2. Pješadijska mina rasprskavajuća – 2 A ………….. 1 kom.