A+ R A-

Javna rasprava - nacrt budžeta općine Gradačac za 2019 - u godinu

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća  općine Gradačac broj: 01-05-319/18 od 11.10.2018.godine, Općinski načelnik upućuje

J A V N I   P O Z I V

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI PO NACRTU BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2019.GODINU

 

 Prema zaključku Općinskog vijeća općine Gradačac subjekti javne rasprave su: Općinsko vijeće i njegova radna tijela,parlamentarne grupe, odnosno klubovi vijećnika, javne ustanove, savjeti mjesnih zajednica, građani i udruženja građana sa područja općine Gradačac.

 Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2019.godinu mogu se dostaviti u pismenoj formi  Odsjeku za budžet i finansije,najkasnije do 16.11.2018.godine, na slijedeći način:

       -poštom ili lično na adresu :Općina Gradačac,ulica Husein kapetana Gradaščevića bb, sa naznakom «Za Nacrt Budžeta»

       -e-mail-om :Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Detaljne podatke o Nacrtu budžeta općine Gradačac za 2019.godinu, građani mogu dobiti u Odsjeku za budžet i finansije i na Web stranici  općine Gradačac.

Završna javna rasprava o Nacrtu budžeta općine održat će se 15.11.2018.(u četvrtak) u 15. sati u sali Gradačačkog sajma.

Prijedlozi, sugestije i mišljenja dati u toku javne rasprave poslužit će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta općine Gradačac za 2019.godinu.

 OPĆINSKI NAČELNIK

DOWNLOAD:


Nacrt budžeta za 2019-u godinu