A+ R A-

RANG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA PO KATEGORIJAMA - MINISTARSVO ZA BORAČKA PITANJA TK

Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, imenovana rješenjem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, rang liste za dodjelu stipendija koje prenosimo u cjelosti:

RANG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOSLKOJ 2013/2014


Kategorije DEMOBILISANI BORCI, UČENICI,
Kategorije PORODICE ŠEHIDA-POGINULIH BORACA
Kategorije RATNI VOJNI INVALIDI

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru za boračka pitanja, u roku od osam dana od dana objavljivanja Rang liste a kompletne liste po kategorijama možete downloadovati u nastavku

Downloadi

Kompletne rang liste razvrstane po kategorijama Kompletne rang liste razvrstane po kategorijama
Kompletne rang liste - stipendije - razvrstane po kategorijama