A+ R A-

Konačne rang liste za stipendije i obavještenje o potpisivanju ugovora

Na osnovu člana 14. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijma za ostvarivanje prava na stipendiju Općine Gradačac, Komisija Općinskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu utvrduje:

KONAČNE RANG LISTE
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2013/2014.godinuPotpisivanje ugovora sa kandidatima koji su ostvarili pravo na stipendiju općine Gradačac obaviće se u srijedu, 02. aprila 2014. godine u 14:00 sati u sali «Gradačačkog sajma».

 

Kandidati uz potpisivanje Ugovora o stipendiranju obavezno trebaju dostaviti fotokopiju računa otvorenog u banci na ime korisnika stipendije.

 

Kandidati koji u navedenom terminu ne potpišu Ugovor o stipendiranju mogu to učiniti u Službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati. Isplata stipendija može početi tek kad svi kandidati potpišu ugovore i dostave Službi brojeve računa otvorenih u banci.

 

Za maloljetne korisnike stipendije Ugovor obavezno potpisuje roditelj – staratelj.

 

Svi potpisnici Ugovora dužni su prilikom potpisivanja predočiti ličnu kartu.

 

U skladu sa članom 7. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac, kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju kod drugog stipenditora nemaju pravo na dodjelu općinske stipendije. U skladu sa navedenim, svi kandidati su dužni potpisati pripremljenu Izjavu kojom potvrđuju da nisu korisnici stipendije iz drugog izvora.

 

KOMPLETNE RANG LISTE MOŽETE DOWNLOAD-ovati U NASTAVKU:

Downloadi
KONACNE RANG LISTE STIPENDIJE_20140328 KONACNE RANG LISTE STIPENDIJE_20140328
KONACNE RANG LISTE STIPENDIJE_po kategorijama