A+ R A-

Javni oglas i javni poziv - zakup poslovnih prostorija

Na osnovu člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda udruženja/organizacija za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, broj: 01-04-98/24 od 21.03.2024. godine Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje ponuda udruženja/organizacija
radi dodjele u zakup poslovnih prostorija
u vlasništvu Grada Gradačac


Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  9/21) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije broj 01-04-97/24 od 21.03.2024. godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

J A V N I  O G  L A S
o davanju u zakup poslovne prostorije

DOWNLOAD

Tekst oba javna poziva - oglasa