A+ R A-

Obavještenje odsjeka za budžet i finansije

Obavjetavaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da je dolo do izmjene uplatnog računa na koji se uplaćuju javni prihodi prema općini Gradačac.

Dosadanji račun broj:161-025-00298600-42 otvoren kod Raiffeisen bank.d.d.BiH, zamijenjen je novim računom otvorenim kod

NLB Banka d.d. Tuzla broj:

132-190-02900000-87

Za uplatu učeća građana u finansiranju projekata izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture ( javna rasvjeta, putevi, vodovod i kanalizacija i drugi projekti u čijem sufinansiranju učestvuju građani) i uplatu sredstava za kupljena stalna sredstva od općine (zemljite,vozila,oprema i sl.) otvoren je račun

NLB Banka d.d. Tuzla broj:

132-190-03096598-53