A+ R A-

Održana 6. sjednica Kolegija Gradskog vijeća

Na današnjoj 6. sjednici Kolegija Gradskog vijeća Grada Gradačac u skladu sa predloženim dnevnim redom razmatrane su 3 tačke, kao i  tekuća pitanja.

Koordinirane su aktivnosti na zakazivanju 4. redovne sjednice Gradskog vijeća gdje je utvrđena radna verzija dnevnog reda 4. redovne sjednice Gradskog vijeća sa 26 tačaka.

Predsjednici klubova vijećnika odlučili su da će  4. redovne sjednice Gradskog vijeća biti održana u četvrtak 29.04.2021. godine s početkom u 10.00 sati.

Zbog pogoršane higijensko epidemijoške situacije Kolegij je odlučio da će se sjednica održati on line uz korištenje informaciono – komunikacijskog sistema, aplikacije ZOOM.

 

 

POSLJEDNJE VIJESTI