A+ R A-

Izvještaj sa sjednice općinskog štaba CZ

Na sjednici općinskog štaba CZ od 16.05.2014. godine razmotreno je stanje poplava u noći 15/16.05.2014. godine.

U toku 15/16.05.2014.godine došlo je do slabljenja a u ranim jutarnjim satima i prestanka kišnih padavina zbog čega je došlo do pada vodostaja na svim vodotocima kao i u najugroženijim MZ Kerep i Srnice D. Na području MZ Okanovići i Ledenice Donje u ranim jutarnjim satima 16.05. došlo je do povećanja nivoa vodotoka zbog vodenog talasa sa područja Ždrebana i ugrožavanja stambenih objekata kao i putnih komunikacija u ovim MZ. 

 U kasnim noćnim satima 15. 05. završene su aktivnosti na uredjenju nasipa u Omeragićima, kao i popravka nasipa na lateralnom kanalu ukupne dužine 350 m što je rezultiralo sprečavanjem plavljenja ovog naselja.

 Ekipe civilne zaštite i općinskih službi su na terenu kako bi se pratila situacija i djelovalo na terenu.

U zadnja 24 sata evidentirano je preko 50 klizišta i odrona. Intervencije mehanizacijom su izvršene na području MZ  Zelinja D. i Sr., Kerep, Ledenice G., Sibovac i Rajska  kako bi se spriječilo plavljenje stambenih i privrednih objekata i osposobile putne komunikacije te otklonila opasnost od jednog klizišta.      

U 09,30 održana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite gdje je analizirana situacija na terenu i na osnovu ukazanih potreba donesene su slijedeće naredbe:

-          Naredba kojom se nalaže korisnicima stambenih objekata, sa i bez gradjevinske dozvole, da prate stanje oko svojih objekata u slučaju pojave klizišta te da pravovremeno izvrše izmještanje iz tih objekata kako ne bi bilo ljudskih žrtava,a o istom obavijeste i Službu CZ na telefon 816-985 ili 121.

-          Naredba kojom se naredjuje JP "Komunalac" da zbog neprohodnosti putnih pravaca prema Doboju komunalni otpad deponuje na deponiji "Višnjik".

 Osim navedenog zaključeno je da se uputi apel svim gradjanima da pružaju medjusobnu pomoć jedni drugima ali i da prate odredjene devijantne pojave na terenu kao što su poduzanje cijena prehrambenih proizvoda, pitke vode i dr. u trgovačkim objektima i sl. i te pojave prijavljuju nadležnim inspekcijskim službama.

 U toku jučerašnjeg dana općina je obezbjedila i isporučila pakete hrane, pitke vode i lijekove  najugroženijim porodicama u Kerepu i Srnicama Donjim, a u jutarnjim satima i porodicama u Ledenicama Donjim. Crveni križ je takodje vršio podjelu paketa u Ledenicama Donjim i Sibovcu.

Izvršeno je privremeno izmještanje jedne osobe u Ledenicama Donjim. 

U kasnim noćnim satima dostavljena je odredjena količina pitke vode u Zeljinu Srednju. U toku dana cisterna pitke vode bit će upućena u Zeljinu Srednju i Vučkovce.            

Štab CZ apeluje na stanovništvo, bez obzira sa kojeg vodovoda koristi vodu da obavezno vrši prokuhavanje iste kako bi se spriječile pojave epidemije.

U narednim danima pojačat će se aktivnost HES-a Doma zdravlja u cilju praćenja higijensko epidemiološke situacije na terenu i nalaganja preduzimanja potrebnih mjera.

Obzirom da je putna komunikacija za Tuzlu prohodna Dom zdravlja pacijente  upućuje na UKC Tuzla a za dijalizu preko Srebrenika za Gračanicu.

 Nivo vodostaja na jezerima je u opadanju.

Gradjani mogu i dalje javljati informacije i probleme sa terena na kontakt telefon 816-985 ili 121. Sve informacije se mogu dostavljati i PU Gradačac na telefon 122, kao i putem patrola koje se nalaze na odredjenim punktovima.