A+ R A-

Dnevni red i materijali za 29. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, planiranu za dan 09.11.2023. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 9:00 sati

Na osnovu člana 27. i člana 31. stav (1) tačka 1. Statuta Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 10/22), člana 45. stav 2., člana 46. stav 1., člana 48. stav 1. i 2. i člana 49. stav 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Gradačac (“Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 6/23) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 02.11.2023. godine

S A Z I V A M
29. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 09.11.2023. godine (četvrtak), koja će se održati u sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

DOWNLOAD

Dnevni red i materijali za sjednicu