A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačca za 2023. godinu

Na osnovu člana 39.  Statuta Grada Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 10/22),     Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu  („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj: 11/22)  i   člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinansiranje  kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac, (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,broj: 3/18, 5/19 i 6/20)   Gradonačelnik, dana  9.11. 2023. godine

J A V N I   P O Z I V

za odabir kapitalnih  programa/projekata mjesnih zajednica   koji će se finansirati/sufinansirati   iz  Budžeta  Grada Gradačca  za 2023. godinu

DOWNLOAD

Tekst javnog poziva i aplikacioni obrazac