A+ R A-

JAVNI POZIV-OBUKA ZA CNC OPERATORE

I Opšte informacije i korisnost treninga:

Trening centar u Gradačcu (Centar za podršku edukaciji stručnog osposobljavanja) pokreće četvrti krug obuke za CNC operatere. Program obuke je pripremljen u saradnji sa privatnim  sektorom, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija  (UNDP), Turskom agencijom za koordinaciju i saradnju (TIKA) te Gradom Gradačcem. Svrha programa obuke jeste da se obučo min. 10  polaznika za samostalan rad na operacijama CNC glodanja. Program će trajati ukupno 100 sati u periodu od  6 sedmica (16 – 20  sati sedmično / svaki radni dan od 17:00 - 21:00h) i do njegovog završetka učesnici u programu će savladati potrebne vještine za upravljanje CNC mašinama za operaciju glodanja.

Glavni cilj programa obuke je obučiti polaznike za samostalan rad na mašinama što će im značajno poboljšati prilike za  sigurno zaposlenje u firmama koje koriste CNC strojeve za obradu različitih materijala. Po završetku obuke, uspješnim polaznicima će biti izdani certifikati o završenoj obuci.

Tematske cjeline u okviru ove obuke će biti podijeljene u više podtema, a to su: tehničko crtanje, kontrola i mjerenje, rezni i stezni alati, materijali, tehnologija obrade, principi CNC programiranja.

 

Trajanje i mjesto održavanja obuke:

-          Planirani početak: Decembar 2023 godine.

-          Završetak: 6 sedmica od početka obuke

-          Lokacija: Trening centar u Gradačcu (bivši srednjoškolski centar) Ulica Vl bataljona b.b.

 

Broj raspoloživih mjesta za polaznike : 10 polaznika podijeljenih u grupe

 

II Profil traženih kandidata za obuku:

Potencijalni kandidati koji imaju namjeru da se prijave na obuku moraju ispunjavati sledeće kriterije:

a)        Završena srednja škola ili potvrda da kandidat u maju 2023. godine, završava srednjoškolsko obrazovanje sljedećih smjerova: mašinski tehničar-operater - CNC mašina, mašinski tehničar  za kompjutersko projektovanje, bravar-metalostrugar,metalostrugar, metaloglodač i srodne mašinske oblasti. Prednost prilikom prijave imaju kandidati sa navedenim zanimanjima, prijavu za obuku takođe mogu priložiti i kandidati sa drugim i različitim zanimanjima

b)      Minimalna prosječna ocjena u stručnim predmetima : 3,5

c)       Trajno naseljen u BiH

 

Proces selekcije :

Selekcija kandidata će se odvijati na sljedeći način :

a) Pregled prijava kako bi se ustanovilo da su zadovoljeni kriteriji za traženi profil;

b) Pismeni test za ocjenu trenutnog znanja iz predmeta : tehničko crtanje , tehnologija obrade mašinski elementi i materijali;

c) Interviju sa svakim potencijalnim kandidatom pred panelom koji će činiti tehnički predstavnici Trening centra;  

d)  Odbor Trening centra će imenovati Komisiju na osnovu koje će nadzirati proces selekcije kandidata

Prednost prilikom odabira će imati kandidati ženskog spola i nezaposleni mladi do 30 godina starosti.

 

 

III.  Podnošenje prijava:

a)       Prijave potrebno slati na sledeću elektronsku adresu :

-          Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

b)      Prijava treba da sadrži:

-          Popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na www.gradacac.ba)

-          Skeniranu kopiju srednjoškolske diplome;

 

Oni kandidati koji u trenutku prijave još nisu dobili srednjoškolsko svjedočanstvo, mogu priložiti potvrdu od direktora škole da će im ono biti izdato na kraju školske godine, uz skenirane ocjene sa polugodišta.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na info tabli ispred Grada Gradačca.

ΝΑΡΟΜΕΝΑ:

-          Treći  krug obuke se sufinansira sredstvima TIKA-e, kroz projekat koji implementira UNDP BIH tako da će izabrani polaznici  od ukupnog iznosa obuke koja iznosi  1200,00 KM imati obavezu plaćanja samo određenog dijela  u iznosu od 300,00 KM (mogućnost refundiranja uplate ukoliko kandidat uspješno savlada obuku i prisustvuje najmanje 80% predviđenih sati obuke)

-          U skladu sa ispunjenim uslovima obuke, postoje dva načina certificiranja, jedan da je polaznik uspješno završio obuku (ukoliko ispuni sve zahtjeve obuke) i drugi da je polaznik pohađao obuku (ukoliko ne ispuni sve zahtjeve obuke)

-          Izabrani polaznici koji iz neopravdanih razloga budu propustili nastavu/obuku biti će  udaljeni sa obuke, a ugovor će se sklopiti sa sledećim rangiranim kandidatima prema bodovanju sa prethodno urađenog pismenog testa i intervjua

Ukoliko se prijavi veći broj kandidata od planiranog broja, prednost će imati kandidati koji su duže vremena proveli na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

Ukoliko broj prijavljenih kandidata sa završenom srednjom školom iz tačke A. "Profil traženih kandidata za obuku" ne bude dovoljan, u obzir će se uzeti kandidati sa završenom drugom srednjom stručnom spremom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sledeći broj telefona:

-          062/ 411-459  - Senad Omeragić

-          061/ 089-760 – Elmedin Fazlić

DOWNLOAD

Prijavni obrazac