A+ R A-

Završeni radovi na dijelu kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac

U mjesnim zajednicama Sibovac i Škorići završeni su radovi na izgradnji dijela kanalizacione mreže (lokacija 3. Sibovac Škorići, L3K3). Ukupna dužina novoizgrađene kanalizacione mreže iznosi 1267,19 m a vrijednost radova je 181.345,96 KM.

Ovi radovi su finansirani od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH i iz budžeta Grada Gradačac.

Završetkom ovih radova zaštitit će se izvorište pitke vode u mjesnoj zajednici Sibovac i  omugućit će priključenje novih domaćinstava na sistem kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac.