A+ R A-

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE O AŽURIRANJU PODATAKA U RPG-u i RK-a ZA 2024. GODINU

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica sa područja Grada Gradačac, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da izvrše ažuriranje podataka, odnosno promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Ažuriranje se vrši u periodu od 01.01.2024. godine do 31.03.2024. godine, u upravi grada Gradačac, na šalteru broj 9.

Ažuriranje podataka se odnosi na promjene podataka o poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu (navesti tačan broj parcele na kojoj se nalazi proizvodnja), stočnom fondu, izmjenama u bankovnim računima i drugim promjenama na poljoprivrednom gazdinstvu.

Lica koja ne izvrše ažuriranje podataka u Registru neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku u 2024. godini.