A+ R A-

Umjesto kolektivnog centra širom otvorena vrata domova

Općinska služba za društvene djelatnosti i BiZ do 26.05.2014. godine na području općine Gradačac je registrovala 137 porodica sa 220 članova /ukupno 357 osoba/   sa područja  općina Bosanski Šamac, Šamac – Domaljevac i Orašje. Svi registrovani su smješteni kod porodica u Gradačcu, s napomenom da nema osoba smještenih u kolektivnim centrima.

Svim registrovanim osobama je izdat karton s kojim mogu da koriste zdravstvenu pomoć u Domu zdravlja Gradačac i ostvarivati pomoć u Crvenom križu Gradačac i kod drugih donatora.

Osobe koje se nisu do sada registrovale mogu to učiniti u zgradi Općine u kancelariji broj 18 radnim danom od 7,30 do 16 sati.