A+ R A-

Budžet 2015 sa usvojenim izmjenama do 30.09.2015. godine

Na osnovu  člana 32.Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj: 102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici 30.09.2015.godine, donosi

IZMJENE  I  DOPUNE  BUDŽETA OPĆINE  GRADAČAC  ZA  2015.GODINU

PRILOG:

Budžet2015 - rebalans 30.09.2015. godine