A+ R A-

Održani razgovori o kreditnim uslovima za realizaciju projekta "Domažić"

Jučer su u prostorijama Evropske banke za obnovu i razvoj održani tehnički razgovori o kreditnim uslovima za finansiranje projekta Izgradnje sistema vodosnadbijevanja južnog dijela općine Gradačac ("Domažić"). Razgovorima su prisustvovali predstavnici EBRD-a, Ministarstva finansija i trezora BiH, Federalnog ministarstva finansija i Općine Gradačac. Nakon što je Vlada Tk ove sedmice donijela odluku o sufinansiranju projekta u iznosu 2 miliona eura, sljedeći korak je priprema procedure za potpisivanje ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 6 miliona eura. Potpisivanje ugovora o zajmu je planirano do kraja 2014. godine.

Općinski načelnik će na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća planiranoj za 29.10.2014 upoznati vijećnike i građane Gradačca o uslovima kredita, nakon čega se očekuje i konačno zauzimanje stava Općinskog vijeća o realizaciji ovog projekta.